Oplossing voor OEM’s en Leasingbedrijven

DE SITUATIE

Beide doelgroepen leveren nieuwe apparatuur, hetzij rechtstreeks aan de klant, hetzij via een partner/reseller. Doorgaans worden de apparaten drie jaar of langer door de klant gebruikt. Wanneer deze IT-apparatuur aan het einde van haar levensduur komt, of wanneer de leaseperiode is verstreken, worden de units buiten gebruik gesteld en moeten alle vertrouwelijke gegevens die erop zijn opgeslagen veilig worden gewist.

Het grootste probleem is hoe alle vertrouwelijke, gevoelige gegevens veilig kunnen worden gewist zonder dat er te veel mensen bij betrokken zijn (gezien dit de kosten en risico’s verhoogt).

DE EISEN

Een gecertificeerde oplossing die gegevens veilig wist voordat IT-apparatuur uit de werkomgeving worden verwijderd. De oplossing moet bewijs leveren dat de GDPR-regels en -voorschriften worden nageleefd en moet tijdens dit proces volledige transparantie bieden.

DE OPLOSSING

Certus biedt een volledig traceerbaar audit- en gegevenswis rapportage proces, beheerd vanuit één centraal punt. Door gebruik te maken van de online oplossing kan een apparaat worden gewist door de erasure software op een USB-stick te installeren. Deze stick wordt in het te wissen apparaat gestoken, vervolgens kan het hele wisproces volledig worden geautomatiseerd. De wisrapporten worden automatisch opgeslagen in de Certus Erasure Web Manager. Het proces van de offline oplossing werkt op dezelfde manier, behalve dat de wisrapporten eerst moeten worden opgeslagen op een externe gegevensdrager om vervolgens te kunnen worden geupload naar de Certus Erasure Web Manager.

Door gebruik te maken van de remote wis oplossing wordt het hele proces beheerd vanuit een centraal punt, waar Certus Software is geïmplementeerd in de bestaande intranetomgeving.

De beheerder kan de erasure initialiseren van de te wissen unit (die zich overal ter wereld kan bevinden). Het te wissen apparaat op de desbetreffende locatie heeft alleen een commando voor acceptatie nodig om het wisproces te activeren (volgens het ‘vier ogen’ principe). De wisrapporten worden op het centrale punt opgeslagen.

Deze oplossing is perfect als de gewiste apparaten nog dezelfde dag na het wissen fysiek moeten worden verwijderd. De beheerder kan de procestijd monitoren en alle verdere stappen plannen. Voordelen zijn onder andere aanzienlijke kostenbesparingen en het wegvallen van gecompliceerde logistieke procedures.

Aanbevolen producten

Certus Erasure voor Gegevensdragers
Certus Erasure Remote Wissen
Certus Erasure voor Mobiele Apparaten
Certus Erasure Web Manager
Certus Erasure Consumer Edition
Neem contact met ons op

Wanneer u ons uw naam, e-mail adres en vraag stuurt komen we zo spoedig mogelijk bij u terug.

Code niet leesbaar? Vernieuw de code. captcha txt
Het juiste product voor u vinden