Vermeldingen conform § 5 Duitse wet op de telecommunicatiemedia:

Certus Software GmbH
Karl Nolan Strasse 3
86157 Augsburg
Duitsland

Handelsregister: HRB 29785
Rechtbank van Koophandel Augsburg
Belastingnummer: 103/123/20369
Btw-nummer: DE301383730

Vertegenwoordigd door de directeur: Ruud de Wildt.

Tel.: + 49 (0) 821 – 650 688 – 0
Fax: + 49 (0) 821 – 650 688 – 20
contact@certus.software

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) beschikbaar:  
http://ec.europa.eu/consumers/odr

U vindt ons e-mailadres bovenaan in het colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht aan geschillenbeslechtingsprocessen voor een consumentenbemiddelingsinstantie deel te nemen.

 

 

Aansprakelijkheid voor inhouden

Krachtens § 7 lid 1 van de Duitse wet op de telecommunicatiemedia zijn wij als dienstverlener conform de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhouden op deze pagina’s. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de Duitse wet op de telecommunicatiemedia zijn wij als dienstverlener evenwel niet verplicht tot het bewaken van doorgezonden of opgeslagen externe informatie, noch tot het zoeken naar omstandigheden die op illegale activiteit wijzen.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangeroerd. Aansprakelijkheid dienaangaande is evenwel pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete inbreuk op de wet. Bij het bekend worden van dienovereenkomstige inbreuken op de wet zullen wij deze inhouden onverwijld verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Derhalve kunnen wij voor deze externe inhouden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhouden van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt, is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De pagina’s waarnaar gelinkt wordt, werden op het tijdstip van aanbrenging van de link gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wet. Illegale inhouden waren op het tijdstip van aanbrenging van de link niet zichtbaar.

Zonder concrete aanknopingspunten voor een inbreuk op de wet kan een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt evenwel niet redelijkerwijze geëist worden. Bij het bekend worden van inbreuken op de wet zullen wij dergelijke links onverwijld verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de pagina-exploitanten aangemaakte inhoud en werken op deze pagina’s zijn aan de Duitse auteurswetgeving onderworpen. Het verveelvoudigen, bewerken, verspreiden en op enige andere wijze te gelde maken buiten de grenzen van het auteursrecht vergen de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of aanmaker. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend voor privégebruik toegestaan, niet voor commercieel gebruik.

Voor zover de inhouden op deze pagina niet door de exploitant ter beschikking gesteld werden, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden inhouden van derden als dusdanig gemarkeerd. Mocht u desalniettemin een inbreuk op het auteursrecht aantreffen, dan vragen wij u om kennisgeving ter zake. Bij het bekend worden van inbreuken op de wetgeving zullen wij dergelijke inhouden onverwijld verwijderen.

 

Bron: eRecht24

Het juiste product voor u vinden