Usuwanie danych jako usługa (EaaS)

Usługa kasowania danych z Certyfikatem

Certus przenosi kasowanie danych na wyższy poziom, oferując lokalne lub zdalne usuwanie dancyh jako usługę (Erasure as a Service - EAAS) za pośrednictwem naszej globalnej sieci autoryzowanych partnerów. EAAS polega na trwałym usuwaniu wszystkich danych z urządzeń, zanim opuszczą obiekt lub lokalizację w celu recyklingu, odsprzedaży lub ponownego wykorzystania.

W ramach tego procesu dostarczany jest certyfikowany Rarpot potwierdzający trwałe usunięcie danych, który umożliwia bezpieczne przekazanie urządzenia poza kontrolowane środowisko. Raport ten pokazuje, że usuwanie danych zostało przeprowadzone zgodnie z NIST 800.88r1 oraz art. 17 RODO (GDPR) jak i SOX, HIPAA, NATO i innymi standardami międzynarodowymi.

Ten proces jest wykonywany wyłącznie przez autoryzowanego inżyniera Certus w przypadku zasobów zatwierdzonych do wymazania. Ten proces może być całkowicie zautomatyzowany lub zatwierdzony indywidualnie dla każdego przypadku, aby zapewnić najbardziej wydajny lub najbardziej kontrolowany proces, w zależności od przypadku użycia.

Certyfikowani
inżynierowie Certus

Partner Certus EAAS ma autoryzowanych inżynierów, którzy przeszli szkolenia oraz zdali egzamin z zakresu lokalnego i zdalnego wymazywania wszystkich typów systemów, w tym urządzeń centrów danych, serwerów, laptopów, komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.

Szkolenie składa się z zajęć i testów, aby spełnić wszystkie następujące wymagania:

  • Dogłębna znajomość wszystkich narzędzi Certus oraz odpowiednich ustawień, konfiguracji, raportowania i rozwiązywania problemów.
  • Pełne zrozumienie wszystkich opcji wdrożenia Certus w celu zapewnienia najbardziej wydajnego i bezpiecznego procesu.
  • Odpowiednia wiedza na temat wszystkich rodzajów sprzętu, od sprzętu centrum danych po urządzenia mobilne.
  • Sprawdzenie przeszłości kryminalnej zgodnie z prawem.

Usuwanie danych jako usługa zawiera:

  • Dane logowania do Web Manager’a. Scentralizowana konsola administracyjna umożliwia zarządzanie, monitorowanie i kontrolę całego procesu usuwania danych dla pełnej przejrzystości.
  • Usuwanie danych w siedzibie. Autoryzowany inżynier Certus usunie dane z wszystkich urządzeń w Twojej siedzibie.
  • Collect and Erase. Urządzenia są bezpiecznie pakowane i odbierane przez autoryzowanych partnerów lub zaufane firmy logistyczne, w tym mi. dostępne śledzenie GPS. Dane z wszystkich urządzeń są usuwane w lokalizacji autoryzowanego partnera.
  • Właściwe narzędzia do pracy. W zależności od tego, co chcesz wymazać, nasi autoryzowani partnerzy są wyposażeni w dedykowane rozwiązania sprzętowe i programowe, które upraszczają proces wymazywania.
  • Najnowsza wersja oprogramowania. Nasi autoryzowani partnerzy zawsze korzystają z najnowszej wersji oprogramowania do usuwania danych z urządzeń.
  • Pakowanie do odbioru i dostawy. Urządzenia z których usunięto dane można bezpiecznie zapakować w celu łatwego odbioru za pośrednictwem naszych autoryzowanych partnerów lub zaufanych firm logistycznych i wysłać w dowolne miejsce.
Znajdź dla siebie właściwe rozwiązanie